Historie Orla

Jednota Orel Kelč, která vznikla roku 2006, patří do orelské župy Bauerovy. Župa Bauerova je pojmenována podle kardinála ThDr. Františka Bauera.

Kardinál ThDr.František Bauer

Kardinál ThDr. František Bauer (1841 – 1915), profesor Nového zákona a děkan v Praze. V roce 1882 se stal biskupem brněnským. Dvakrát svolal do Brna sjezdy katolíků, založil politickou stranu katolicko-národní. V roce 1904 byl jmenován arcibiskupem olomouckým a v roce 1911 jako sekretář biskupské konference Rakouska byl jmenován kardinálem.

Pod naší záštitou funguje taneční soubor Ruty Šuty Kelč a kuželkářský oddíl.